SCHIZM Logo
Collage
START GAME VISUALS AUDIO TECHNOLOGIES SUPPORT LINKS
HR
Title

Crystal clear sound effects and ambient soundscapes, all presented in stereo and in 16-bit quality. Users of 3D accelerated sound cards can enjoy the full 360 degree real-time sound positioning according to the changing position of the player.

Ambient, nondistracting, interactive digital soundtrack that changes according to the player's actions. The game uses Ogg/Vorbis sound compression technology from Xiphophorus company which allows for lengthy CD quality music.

Krystalicznie czyste cyfrowe efekty dźwiękowe oraz przestrzenne "dźwiękowe krajobrazy" dźwięku otaczającego, odtwarzanie w stereo, z 16-to bitową jakością. Użytkownicy dźwiękowych akceleratorów 3D ucieszą się z pełnego pozycjonowania dookoła gracza wszystkich źródeł dźwięku w stosunku zmieniającej się pozycji bohatera.

W pełni cyfrowa, nie rozpraszająca, ambientowa, interaktywna - reagująca na działania gracza - muzyczna ścieżka dźwiękowa. Gra używa technologii kompresji dźwięku Ogg/Vorbis firmy Xiphophorus, która pozwala na długie utwory muzyczne o jakości płyty CD.

© 2001 L.K. Avalon
Please report errors to Webmaster
Błędy proszę raportować Webmasterowi
Look for links to secret pages here