SCHIZM Logo
Collage
START GAME VISUALS AUDIO TECHNOLOGIES SUPPORT LINKS
HR
Title

V-Cruise™ engine (used previously in REAH: Face the Unknown) allows for an immersive experience and ultra-smooth, fast and effective navigation between hundreds of locations. V-Cruise™ provides full 360 degree panoramic views in all locations and background animations in most of them, with occasional up and down glimpses and zooms. The way the player's point of view is handled greatly enhances the feel of immersion in a truly three dimensional world. The navigation is entirely controlled by mouse movement, with one mouse button giving the player intuitive and smooth control similar to real-time rendered games combined with the highest quality of prerendered graphics.

Fast and high quality video compression technology. Licensed Pegasus Imaging Corporation PICVideo Motion JPEG codec ensures that the original quality won't be spoiled by the compression in both static scenes and animated sequences. It also allows for full motion (25 frames per second), full screen, high resolution video sequences featuring live actors in virtual environments.

The game uses a very advanced digital sound library QMDX from QSound Labs. QMDX supports hardware accelerated 3D sound cards allowing for full 360 degree sound positioning. The library also adds support for Creative Labs Environmental Audio Extensions (EAX) further enhancing player's sonic experience. QMDX also features very effective stereo mixing engine working with virtually any sound card through DirectX drivers.

XiphophorusThe music is delivered in gorgeous CD quality thanks to the Ogg/Vorbis audio compression technology from Xiphophorus company. This allows for lengthy soundtrack but the compression ratio will be carefully chosen in order to avoid any quality degradation.

The game is designed to be delivered on DVD-ROM and take advantage of the large capacity and improved speed of this new technology. The classic CD-ROM version will be a scaled down version of this DVD-ROM original. We won't be simply transferring or enhancing the CDROM version.

Minimal hardware requirements: Pentium II 300 MHz, 32 MB RAM, 200 MB HDD free, DVD-ROM or CD-ROM drive (2 and 12-speed respectively), Windows 95/98/2000 with DirectX drivers, DirectX compatible sound card.

Technologia napędzająca grę - V-Cruise™ (użyta poprzednio w REAH: Zmierz się z nieznanym) pozwala na "zanurzenie" się w rzeczywistości gry, gładką, szybką i efektywną nawigację pomiędzy setkami miejsc. V-Cruise™ pozwala na pełne, 360-stopniowe panoramiczne widoki w każdej z lokacji, z animacjami w tle w wielu z nich, oraz z okazjonalnymi spojrzeniami w górę lub w dół, czy przybliżeniami do istotnych detali. Sposób w jaki porusza się punkt widzenia gracza w dużym stopniu wzbogaca uczucie "zanurzenia" w prawdziwie trójwymiarowym świecie. Poruszanie jest całkowicie sterowane ruchami myszy i przyciskaniem jej klawisza, dając graczowi intuicyjną i gładką kontrolę, podobną do tej, którą oferują gry 3D generujące obraz w czasie rzeczywistym, ale jednocześnie oferując najwyższą jakość prerenderowanej grafiki.

Szybka technologia kompresji wideo o bardzo wysokiej jakości. Licencjonowany od firmy Pegausu Imaging Corporation kodek PICVideo Motion JPEG zapewnia, że wysoka jakość źródłowego obrazu nie zostanie zepsuta przez kompresję, zarówno w scenach statycznych, jak i sekwencjach animowanych. Kodek ten pozwala na użycie sekwencji wideo z żywymi aktorami w wirtualnych scenografiach, prezentowanych z pełną prędkością (25 klatek na sekundę), na pełnym ekranie w wysokiej rozdzielczości.

Gra używa zaawansowanej biblioteki cyfrowego dźwięku QMDX from QSound Labs. QMDX daje możliwość wykorzystania sprzętowo akcelerowanych dźwiękowych kart 3D, na których wszystkie dźwięki mogą być precyzyjne pozycjonowanie dookoła gracza. Dzięki QMDX gra będzie mogła skorzystać ze standardu Environmental Audio Extensions (EAX) firmy Creative Labs, co jeszcze bardziej zwiększy dźwiękowe doznania. QMDX posiada bardzo efektywne procedury stereofonicznego miksowania działające praktycznie z każdą kartą dźwiękową poprzez sterowniki DirectX.

XiphophorusMuzyka odtwarzana jest z jakością CD dzięki użyciu technologii kompresji dźwięku Ogg/Vorbis firmy Xiphophorus. Pozwala ona na bardzo długą ścieżkę dźwiękową, z zapewnieniem jednak, że stopień kompresji będzie bardzo ostrożnie dobrany, aby uniknąć pogorszenia jakości dźwięku.

Gra została zaprojektowana specjalnie na DVD-ROM, wykorzystując dużą pojemność oraz zwiększoną prędkość tego nowego nośnika. "Klasyczna" wersja CD-ROM będzie odpowiednio zmniejszoną i "odchudzoną" wersją oryginału DVD-ROM. Nie będziemy jedynie ulepszać czy po prostu przenosić na DVD-ROM wersji CD-ROM.

Minimalne wymagnia sprzętowe gry: Pentium II 300 MHz, 32 MB RAM, 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd DVD-ROM albo CD-ROM (odpowiednio o prędkości 2 lub 12 razy), Windows 95/98/2000 z zainstalowanymi sterownikami DirectX, karta dźwiękowa zgodna z DirectX.

© 2001 L.K. Avalon
Please report errors to Webmaster
Błędy proszę raportować Webmasterowi
Look for links to secret pages here