SCHIZM Logo
Collage
START GAME VISUALS AUDIO TECHNOLOGIES SUPPORT LINKS
HR
Title

JUST LIKE FINDING THE MARY CELESTE

You are about to participate in a great adventure.

It is the year 2083. Ten months ago, the first humans landed on Argilus. They found cities, towns, industrial installations - all deserted. Doors unlocked. Meals unfinished. Amazing machinery still working. But no people.

It was like finding the Mary Celeste on a planetary scale.

LIVING SHIPS, FLOATING CITIES, A FASCINATING MYSTERY

Science teams were brought in, research bases set up. Four months later, your supply ship has been sent to check on these bases. But when you hail them from orbit, there's no answer. The science teams, too, seem to have vanished.

Now your systems are failing and you and your crewmate have no choice but to abandon ship. But where can you go? Where else?

WHAT HAS HAPPENED ON ARGILUS?

SCHIZM: Mysterious Journey is a thrilling First Contact adventure where you play both members of the Earth supply vessel Angel as you explore the fascinating landscape of an alien world filled with mystery and intrigue.

ONLY YOU CAN UNLOCK THE SECRET!

TO JAK ODKRYCIE MARY CELESTE

Właśnie rozpoczynasz udział w wielkiej przygodzie.

Jest rok 2083. Dziesięć miesięcy temu pierwsi ludzie wylądowali na Argilusie. Odkryli miasta, miejscowości, przemysłowe instalacje - wszystko opuszczone. Pootwierane drzwi. Niedokończone posiłki. Wciąż działające niezwykłe urządzenia. Ale żadnych mieszkańców.

Było to jak odkrycie Mary Celeste na planetarną skalę.

ŻYJĄCE STATKI, LATAJĄCE MIASTA, FASCYNUJĄCA TAJEMICA

Wezwano zespoły naukowe, zbudowano bazy badawcze. Cztery miesiące później wysłano do nich twój statek zaopatrzeniowy. Nie było jednak odzewu, gdy próbowałeś nawiązać kontakt z orbity. Wyglądało na to, że zespoły naukowe także gdzieś przepadły.

Nagle wszystkie systemu statku zawodzą, a ty i drugi członek załogi nie macie innego wyboru, jak opuścić statek. Ale dokąd?

CO WYDARZYŁO SIĘ NA ARGILUSIE?

SCHIZM: Mysterious Journey to ekscytująca gra przygodowa, w której wcielasz się w rolę obu członków załogi ziemskiego statku zaopatrzeniowego Angel. Odkrywasz fascynujące krajobrazy obcego świata, przepełnione sekretami i intrygami.

TYLKO TY MOŻESZ ROZWIKŁAĆ TĘ TAJEMNICĘ!

© 2001 L.K. Avalon
Please report errors to Webmaster
Błędy proszę raportować Webmasterowi
Look for links to secret pages here